Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

 

1η ΠΑΔ (15')

 

2η ΠΑΔ (15')

 

3η ΠΑΔ (20')

 

4η ΠΑΔ (20')